Secara umumnya, skop kerja dan bidang tugas yang dilaksanakan oleh seorang Pegawai Tadbir Diplomatik adalah seperti berikut:

Merancang, menggubal dan melaksanakan dasar-dasar awam mengenai sumber pengurusan sumber tenaga manusia dan organisasi, sumber kewangan, ekonomi, pentadbiran dan pembangunan wilayah, daerah, tempatan, tanah, perancangan dan pentadbiran sosial.

Mereka juga terlbiad dalam tugas yang meliputi hubunga antarabangsa dan hal ehwal negara, keselamatan, pertahanan negara dan pengurusan teknologi maklumat.

Selain itu, seorang Pegawai Tadbir Diplomatik juga berpeluang berkhidmat dikedutaan dan Persuruhjaya Tinggi Malaysia di luar negara.

Baca Syarat Dan Kelayakan Menjadi Pegawai Tadbir Diplomatik

Pin It on Pinterest