Contoh Soalan Temuduga Pegawai Tadbir Diplomatik

Contoh Soalan Temuduga Pegawai Tadbir Diplomatik

Anda Dipanggil Untuk Temuduga PTD… Perlukan Contoh Soalan Temuduga PTD? Adakah anda sedang mencari Contoh Soalan Temuduga PTD bagi menghadapi temuduga SPA? Kami sedang mengemaskini page ini untuk maklumat terkini bagi Temuduga Pegawai Tadbir Diploma. Oleh hal...
Bidang Tugas Penguasa Kastam W41

Bidang Tugas Penguasa Kastam W41

DESKRIPSI TUGAS PENGUASA KASTAM : Memperjeniskan barang-barang mengikut tarif-tarif, membuat taksiran harga bagi pungutan duti kastam/cukai jualan, memproses serta meluluskan permohonan pengimportan/pengeksportan barang-barang berduti tertakluk kepada...
Syarat Kelayakkan Penguasa Kastam Gred WK41

Syarat Kelayakkan Penguasa Kastam Gred WK41

Syarat Kelayakan Penguasa Kastam Gred WK41 Kumpulan: Pengurusan dan Profesional Kem/Jab: Jabatan Kastam dan Eksais Di Raja Malaysia Jadual Gaji: Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar KenaikanGaji Tahunan RM2,094.00 RM9,585.00 RM225.00   SYARAT LANTIKAN : 1. Calon bagi...

Pin It on Pinterest