Satu servei yang dijalankan oleh CareerBuilders mendapati 87 peratus majikan dapat mengenalpasti seseorang calon layak atau tidak untuk diambil bekerja dalam masa 15 minit.

Kebanyakkan calon temuduga tidak bersedia sepenuhnya atau sambil lewa menghadapi temuduga kerana tidak tahu apa yang perlu dilakukan sebelum menghadapinya. Ini biasanya disebabkan oleh kekurangan pengetahuan dan pendedahan tentang teknik menghadiri temuduga yang menjadi punca mengapa graduan universiti atau kolej gagal dalam temuduga.

Antara lain penyebab kegagalan adalah Tidak bersedia dari segi komunikasi atau pertuturan menyebabkan calon temuduga hilang idea bercakap di depan panel.

Begitu juga dengan gaya pemakaian. Penampilan diri yang salah boleh menyebabkan calon temuduga gagal untuk diterima.

Begitu juga dengan keyakinan diri yang melampau atau “Over Confident” salah satu faktor utama kegagalan calon yang telah menghadiri temuduga.

Pin It on Pinterest