Artis Budaya

Gred: B19, B21, B25, B29/B30, B31, B37, B39, B41, B51, B53Kumpulan Perkhidmatan: PelaksanaJadual Gaji: GREDGAJI MINIMUMGAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN GAJI...

Ahli Muzik

Gred: B19, B21, B25, B29, B31, B37, B41, B43, B47, B51 , B53Kumpulan Perkhidmatan: Pengurusan dan Profesional, PelaksanaJadual Gaji: GREDGAJI MINIMUMGAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN GAJI...

Penghulu NP29

Kumpulan:PelaksanaKem/Jab: Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan, Melaka/Pulau Pinang dan PerlisJadual Gaji: GAJI MINIMUMGAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKANGAJI TAHUNANRM1,493.00RM5,672.00RM 145.00 Syarat Lantikan:Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti...

Setiausaha Pejabat N29

Kumpulan:PelaksanaKem/Jab:Pelbagai Kementerian/Jabatan, Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan, Melaka, Pulau Pinang dan PerlisJadual Gaji: GAJI MINIMUMGAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN GAJI TAHUNANRM1,493.00RM5,672.00RM145.00 Syarat Lantikan:Calon bagi lantikan hendaklah...

Penolong Pustakawan S29

Kumpulan:PelaksanaKem/Jab:Perkhidmatan SosialJadual Gaji: Setiausaha Pejabat Gred N29Setiausaha Pejabat Gred N29Setiausaha Pejabat Gred N29RM1,493.00RM5,672.00RM 145.00 Syarat Lantikan:Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:warganegara...

Penolong Pustakawan Gred S29

Kumpulan:PelaksanaKem/Jab:Perkhidmatan SosialJadual Gaji: Setiausaha Pejabat Gred N29Setiausaha Pejabat Gred N29Setiausaha Pejabat Gred N29 Syarat Lantikan:Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:warganegara Malaysia;berumur tidak kurang dari...