"Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat F41 Yang *Anda Sangat Perlukan* !"

Anda perlu maklumat berkaitan jawatan Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41 untuk persediaan peperiksaan online? Nak Peluang Lulus Tinggi? Team kami telah sediakan untuk anda pelbagai bahan persediaan bagi jawatan tersebut, ini termasuklah : 

 • Nota penting untuk jawatan Teknologi Maklumat F41
 • Contoh soalan peperiksaan online Pegawai Teknologi Maklumat
 • Format peperiksaan online terkini (2016)
 • Deskripsi dan tugas seorang Pegawai Teknologi Makulmat F41 bakal berkhidmat dalam bidang teknologi maklumat
 • ebook rujukan exam Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41
 • Tips menghadapi peperiksaan online

Format Peperiksaan Online Teknologi Maklumat F41

Pada tahun 2013, format untuk peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat F41 mengandungi 3 bahagian. Iaitu:
 • i) Seksyen A – Pengetahuan Am
 • ii) Seksyen B – Daya Menyelesaikan Masalah
 • iii) Seksyen C – Esei Bahasa Inggeris
Dijangka pada tahun ini, seksyen C, Esei Bahasa Inggeris akan digantikan dengan Ujian Psikometri. Untuk kepastian, saya cadangkan anda mengisi borang dibawah dengan email anda supaya anda mendapat maklumat terkini.
 
Saya juga akan terangkan kepada anda bagaimana untuk menjawab soalan ujian psikometri kerana ia merupakan seksyen yang paling bahaya, dimana ramai calon peperiksaan akan terkantoi.


SEKSYEN A – PENGETAHUAN AM

Masa : 40 Minit
Bilangan Soalan : 50

Tujuan seksyen ini adalah untuk menguji daya kesedaran calon terhadap perkara yang berlaku di Malaysia dan dunia sekelilingnya.

Calon dikehendaki mengetahui secara umum mengenai bidang teknologi maklumat dan komunikasi, keselamatan ICT, pentadbiran kerajaan serta lain-lain perkembangan isu semasa. Soalan-soalan akan ditarafkan kepada peringkat pengetahuan dalam bidang ICT yang difikirkan patut diketahui oleh rakyat Malaysia yang mempunyai Ijazah Sarjana Muda Kepujian di dalam pelbagai bidang tersebut.

Contoh Soalan:

1 . Malaysian Cyber Security Agency (MCSA) telah ditubuhkan pada tahun 2006 dengan tujuan menangani masalah keselamatan komputer internet di Malaysia. Sebelum tahun 2006, MCSA dikenali sebagai:

 • A Malaysian Computer Emergency Response Team. (MyCERT)
 • B. Government Computer Emergency Response Team. (GCERT)
 • C. National IT Security Emergency Response Center. (NISER)
 • D Jawatankuasa IT Untuk Internet kerajaan. (JITIK)

2. Jabatan Kastam Diraja Malaysia terletak di bawah

 • A Kementerian Kewangan.
 • B Kementerian Dalam Negeri.
 • C Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri.
 • D Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi Dan Kepenggunaan.

3. Yang manakah antara berikut dasar-dasar Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM)?

I. Menjadikan Malaysia sebagai pusat dan tumpuan utama dunia bagi perkhidmatan komunikasi dan perkhidmatan maklumat dan kandungan multimedia
II. Menggalakkan pewujudan masyarakat madani yang dalamnya perkhidmatan berdasarkan maklumat akan menyediakan asas bagi peningkatan yang berterusan kepada mutu kerja dan hidup
III. Menjamin keselamatan maklumat dan kebolehpercayaan dan keutuhan rangkaian
IV. Mengawalselia Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO), dan menyelaras tadbir urus korporat di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

 • A I dan III
 • B II dan IV
 • C I, II dan III
 • D II, III dan IV

Deskripsi Jawatan Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41

Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41

Kumpulan: Pengurusan dan Profesional
Kem/Jab: Jabatan Perkhidmatan Awam
Jadual Gaji:

Gaji Minimum RM2,146.00 
Gaji Maksimum RM8,718.00 
Kadar Kenaikan Gaji Tahunan RM225.00
Syarat Lantikan Unuk Jawatan Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41:

 • Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
  [ Gaji Permulaan : RM2,146.00 ] atau
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Komputer yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
  [ Gaji Permulaan : RM2,353.44 ] atau
 • Ijazah sarjana dalam bidang sains komputer, teknologi maklumat atau kejuruteraan komputer yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
  [ Gaji Permulaan : RM2,664.78 ] atau
 • Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang sains komputer, teknologi maklumat atau kejuruteraan komputer yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
  [ Gaji Permulaan : RM2,976.11 ] dan
 • Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan

Syarat Peningkatan Secara Lantikan (PSL):

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk PSL ke jawatan Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41 tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

 • mempunyai kelayakan seperti di atas; dan
 • berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Deskripsi Tugas Pegawai Teknologi Maklumat F41:

Bertanggungjawab mengkaji dan menganalisis kemungkinan kesesuaian sistem komputer yang sedia ada dan seterusnya mereka bentuk, membangun, melaksana, menyelenggara serta kajian semula sistem pemprosesan data dan maklumat bersesuaian dengan kegunaan Jabatan.

Tugas Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41

Bertanggungjawab mengkaji dan menganalisis kemungkinan kesesuaian sistem komputer yang sedia ada dan seterusnya mereka bentuk, membangun, melaksana, menyelenggara serta kajian semula sistem pemprosesan data dan maklumat bersesuaian dengan kegunaan Jabatan.

SKOP TUGAS

 1. Melaksanakan kajian kesesuaian sistem maklumat organisasi yang sedia ada dan seterusnya menganalisa, mereka bentuk, membangun, melaksana dan menyelenggara sistem-sistem maklumat yang digunakan di organisasi;
 2. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran ICT dalam melaksanakan fungsi tugas berdasarkan keperluan organisasi;
 3. Menjalankan analisis dan menjadi sumber rujukan dalam bidang tugas;
 4. Mengurus dan menggembeleng beberapa projek ICT atau unit serta mensintesis
 5. engurusan sumber, infrastruktur dan kewangan; dan
 6. Memimpin dalam pelaksanaan projek ICT seiring dengan misi, visi dan objektif organisasi.

KAMI NAK BANTU ANDA LULUS PEPERIKSAAN PTM F41. 

Dari tahun 2009, kami telah membantu ramai calon peperiksaan kerajaan lulus dalam peperiksaaan. Antaranya, Peperiksaan Peperiksaan Pegawai Tadbir, Peperiksaan Pegawai Kastam, Peperiksaan Akauntan, Peperiksaan Psikologi dan banyak lagi.

Kali ini giliran anda untuk kami bantu. 

Beberapa hari dari sekarang, kami akan lancarkan panduan lengkap yang mengandungi:

 • lebih daripada 20 nota tambahan mengenai jawatan PTM
 • penerangan dan tips menjawab seksyen A, B dan C
 • lebih daripada 50 soalan latihan tambahan
 • soalan latih tubi untuk anda cuba
 • tips untuk menjawab peperiksaan online
 • bantuan dan bimbingan persediaan peperiksaan online
 • nota rujukan yang padat, 

Panduan-panduan ini yang kami sediakan telah membantu lebih dari 50,000 calon lulus peperiksaan sejak tahun 2019.

Lihat testimoni dari mereka yang berjaya:

Kalau nak panduan ini katakan "Saya Nak!"

Tahukah anda seksyen A adalah soalan ujian berkaitan topik-topik semasa yang menapis calon-calon yang tidak peka, seksyen B adalah soalan ujian berkaitan dengan kemahiran berfikir untuk menapis calon yang lemah matematik.

Jika anda dapat lepas seksyen A dan B, seksyen C adalah killernya. Ramai calon akan terkantoi pada seksyen C.

Anda dapat atasinya dengan nota-nota rujukan dan latih tubi yang kami sediakan. Kami akan bimbing anda melalui nota, rujukan, support, latihan yang tidak terdapat dari mana-mana pihak.

InsyaAllah, Peluang anda lulus adalah lebih tinggi daripada calon yang tidak membuat persediaan dan tidak ada nota. 

Bagaimana nak dapatkan nota, rujukan dan latih tubi ini untuk exam pegawai teknologi maklumat?

Anda boleh daftar borang dibawah dan kami akan maklumkan kepada anda, melalui email. 

Atau anda boleh hubungi kami dengan menghantar WhatsApp ke nombor berikut:

Whatsapp <notaPTM> <nama> <email> ke 0198489825

DAFTAR SEKARANG!

Copyright © 2016. SkopKerjaya.com | DisclaimerPrivacy Policy | Tos

Disclaimer: Apa yang kami nyatakan di web ini adalah benar dan tepat mengikut fakta semasa dan dari ulasan pengguna sebenar. Pengguna dinasihatkan menggunakan produk ini seperti arahan pada produk. Namun kami tidak bertanggungjawab jika sebarang masalah/komplikasi berlaku kepada pengguna di atas penggunaan produk ini. Tim Infokerjaya tidak mengeluarkan soalan bocor. Tim Infokerjaya hanya menyediakan contoh soalan berdasarkan kepada feedback calon peperiksaan yang lepas.

Pin It on Pinterest

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.