Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara A29 & A41

Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara; Adakah anda mencari mencari contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan jawatan Pegawai Kawalan Trafik Udara? Jika jawapan anda ya, teruskan membaca.

Peperiksaan yang bakal dijalankan pada 3 Oktober 2017 nanti mengikut jadual yang dikeluarkan oleh pihak Kerajaan, bakal diduduki oleh calon-calon yang terpilih dan berkelayakkan.

Seperti mana-mana peperiksaan, persediaan perlu dilakukan untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Begitu juga untuk Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik UdaraSehubungan itu, bagi memudahkan dan membantu calon-calon, berikut adalah soalan contoh Peperiksaan Separa Perubatan.

 

SEKSYEN A – PENGETAHUAN AM 

 

Masa : 40 Minit

Bilangan Soalan : 50

Tujuan seksyen ini adalah untuk menguji daya kesedaran calon terhadap perkara yang berlaku di Malaysia dan dunia sekelilingnya. Calon dikehendaki mengetahui secara umum berkaitan dengan urusan perkastaman, pengurusan sumber ekonomi dan kewangan, perdagangan antarabangsa, pengurusan teknologi maklumat & komunikasi, keselamatan negara, undang-undang, bidang sains, bidang sosial, bidang sukan, bidang agama dan lain-lain perkembangan semasa.

 

Contoh Soalan Pegawai Kawalan Trafik Udara

 

1. Apakah skop tugas pengawal trafik udara?

  • I. berhubung dengan pesawat melalui radio dan/radar;
  • II. memandu arah pergerakan pesawat semasa penerbangan atau di lapangan terbang;
  • III. mengarahkan pesawat supaya naik atau turun dan menguntukkan aras penerbangan akhir;
  • IV. memberikan maklumat tentang keadaan cuaca kepada pesawat;

A. I dan II
B. I, II dan III
C. II, III dan IV
D. I, II, III dan IV

2. Terdapat 3 Jenis Yang Pengawal Trafik Udara. Manakah antara berikut adalah salah?

A. Pengawal Kawasan 
B. Pengawal Sua 
C. Pengawal Aerodrom 
D. Pengawal Lapangan

3. Apakah Visi Jabatan Penerbangan Awam Malaysia?

A. Menjadi pakar penerbangan terkemuka di dunia

B. Meningkatkan keselamatan, perlindungan dan kecekapan secara berterusan demi industri penerbangan yang mampan.
C. Menjadi Pakar Kawalan Trafik Penerbangan Antarabangsa
D. Melindungi dan mengawal nadi utama aliran negara

Klik butang diatas untuk teruskan membaca Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara A29 / A41

Seksyen A | Seksyen B | Contoh Resume

Your Privacy is SAFE

Pin It on Pinterest

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.