Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Tadbir Diplomatik

SEKSYEN B – DAYA MENYELESAIKAN MASALAH 

Masa : 45 Minit

Bilangan Soalan : 40

Seksyen ini mengukur daya menyelesaikan masalah calon dengan menggunakan item-item yang berkonsepkan perkara-perkara berikut:

i) Kemahiran Menggunakan Logik

Dalam seksyen ini, calon dikehendaki menggunakan segala pengetahuan, kemahiran berfikir serta kemahiran mengaplikasi maklumat yang diberikan untuk memilih jawapan yang paling tepat dalam menyelesaikan masalah yang dikemukakan.

Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Tadbir Diplomatik

 

1. Urutan yang terakhir ialah rajah
cth_01_soalan_penguasa_kastam
Jawapan: C

2. Apakah nilai paling sesuai bagi A?

cth_02_contoh_soalan_pengusa_kastam

 

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5

Jawapan: B

Teknik menjawab:
94 / 47 = 2
180 / 45 = 4
126 / 42 = A
A = 3

ii) Kemahiran Menginterpretasi Data

Calon akan diberikan beberapa soalan penyelesaian masalah yang menggunakan pelbagai data dan perangkaan. Calon dikehendaki menganalisa
data-data tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan.

Contoh Soalan:

1. Carta Bar berikut menunjukkan bilangan pelancong tempatan dan luar negara yang melawat ke Zoo Negara dari bulan Januari sehingga Mac.

cth_03_contoh_soalan_pengusa_kastam
Pada bulan April, bilangan pelancong luar negara telah meningkat sebanyak 40% manakala bilangan pelancong tempatan adalah 2/3 berbanding bulan sebelumnya. Hitung jumlah perbezaan antara pelancong tempatan dan pelancong luar negara yang datang melawat ke Zoo Negara bagi bulan April.

 • A. 160 orang
 • B. 200 orang
 • C. 400 orang
 • D. 560 orang

Jawapan: A

Teknik menjawab:

Pelancong luar negara = 40/100 x 400
= 160
= 160 + 400
= 560
Pelancong tempatan     = 2/3 x 600
= 400
Beza pelancong Bulan April = 560 – 400 = 160

2. Rajah di bawah menunjukkan bilangan kamera digital yang dijual pada tahun 2007 dan 2008. Sebanyak 290 kamera digital telah dijual dari tahun 2007 hingga 2010 dengan nisbah pada tahun 2009:2010 adalah 3:4.
cth_04_contoh_soalan_pengusa_kastam

Bilangan kamera digital yang dijual dalam tahun 2010 ialah

 • A. 30
 • B. 60
 • C. 80
 • D. 140

Jawapan: C

Teknik menjawab:

Jumlah kamera digital yang dijual                                 = 290 buah
Jumlah kamera digital pada tahun 07/08                     = 150 buah
Jumlah kamera digital pada tahun 09/10                     = 290 – 150
= 140 buah

Oleh yg demikian,
3:4                  = 140 buah
1 buah           = 140/7 = 20
dan 4 buah  = 4x 20 = 80 buahOleh itu jualan kamera digital pada tahun 2010 ialah sebanyak 80 buah.

iii) Konsep Matematik

Konsep Matematik yang digunakan termasuklah algebra dan geometri. Walaupun ada antara calon yang memiliki kelayakan dalam bidang matematik di peringkat diploma, ini tidak bermakna memberi kelebihan bagi mereka menjawab soalan berbanding calon daripada bidang lain, kerana soalan yang dikemukakan adalah lebih kepada asas-asas matematik sukatan pelajaran Tingkatan 5 (Sijil Pelajaran Malaysia).

Contoh Soalan:
1. Petak A dan C berbentuk segi empat sama dan keluasan petak C adalah 1/4 daripada keluasan petak A.
cth_05_contoh_soalan_pengusa_kastam
Sekiranya lebar petak B adalah 7 meter, hitung keluasan petak B.

 • A. 105m2
 • B. 125m2
 • C. 230m2
 • D. 245m2

Jawapan: A

Teknik menjawab:

Petak C = 1/4 daripada keluasan bilik A
Petak C = 1/4 * (10 * 10)
= 25 m2
Panjang Petak B = panjang petak A + panjang petak C
= 10 + 5
= 15 mLuas petak B = 15 * 7 = 105 m210

2. Setiap bulan, David membelanjakan 10% daripada gajinya bagi membayar kad kredit berjumlah RM100. Jika sekiranya gaji beliau dinaikkan sebanyak 20%, berapakah jumlah yang perlu dibayar bagi kad kreditnya?

 • A. RM100
 • B. RM120
 • C. RM160
 • D. RM200

Jawapan: B

Teknik Menjawab:

10% daripada jumlah gaji                  = RM100
100% gaji = 100/20 x RM100              = RM1,000
20% kenaikan gaji                                = 20/100 x RM1,000
= RM200
= RM200 + RM1,000
= RM1,200Bil kad kredit baru              = 10% x RM1,200
= RM120

Klik butang diatas untuk teruskan membaca Contoh Soalan Peperiksaan Separa Perubatan

Seksyen A | Seksyen B | Contoh Resume

Your Privacy is SAFE

Pin It on Pinterest

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.