Contoh Soalan Peperiksaan Juruaudit W41

juruaudit gred w41

Hantarkan WhatsApp kepada admin SkopKerjaya.com untuk mendapatkan Nota Ringkas Contoh Soalan Peperiksaan Juruaudit W41. Tekan sini untuk WhatsApp (jika guna hp) . Sumber gambar: http://suhainihassan.blogspot.my/2014/09/kursus-juruaudit-dalaman-iso-90012008.html

Adakaha anda mencari Contoh Soalan Peperiksaan Juruaudit W41? Kami sedang mengemaskini page ini untuk maklumat terkini bagi peperiksaan Juruaudit Gred W41 yang akan diadakan 9 Mac 2018

Sementara itu muat turun

Rujukan, Nota dan Contoh soalan peperiksaan juruaudit W41,

Tekan sini untuk WhatsApp En. Rammel Ramli ( 019 848 9825) SEKARANG!

contoh soalan peperiksaan juruaudit w41 contoh soalan peperiksaan juruaudit w41 amcontoh soalan peperiksaan juruaudit w41 dasar kerajaan

[/fusion_text][fusion_text]

[UPDATE TERKINI]

Contoh Soalan Peperiksaan Juruaudit W41

Contoh Soalan Peperiksaan Juruaudit W41, format soalan bagi  peperiksaan online Juruaudit adalah seperti berikut:

Format Peperiksaan Juruaudit Gred W41

Untuk peperiksaan Juruaudit W29 & W41 dijalankan secara online dengan dibahagikan kepada dua (2) seksyen iaitu Pengetahuan am dan Daya Menyelesaikan Masalah.

● SEKSYEN A : PENGETAHUAN AM

● SEKSYEN B : DAYA MENYELESAIKAN MASALAH

Contoh Soalan Peperiksaan Juruaudit Gred W41

Berikut adalah contoh soalan pengetahuan am Juruaudit Gred W41 & W29 dan contoh soalan daya menyelesaikan masalah Juruaudit Gred W41 & W29 seperti di bawah ;

Contoh Soalan Exam Juruaudit W41 Seksyen A : Pengetahuam Am

Dalam seksyen ini soalan-soalan yang dikemukakan adalah berkaitan dengan jawatan Juruaudit termasuklah mengenai politik, sosial, ekonomi, hal ehwal semasa, sains teknologi, perdagangan dan lain-lain lagi.

Masa : 40 minit
Soalan : 50 soalan aneka pilihan

Contoh Soalan Juruaudit

1. Deklarasi Kuala Lumpur 1971 ialah satu persetujuan mengenai :

 • A. Penubuhan ASEAN.
 • B. Penubuhan kawasan aman, bebas dan berkecuali di Asia Tenggara.
 • C. Penubuhan pasaran bersama untuk ASEAN.
 • D. Keputusan Filipina berkenaan dengan pengguguran tuntutan Kerajaan mereka ke atas Sabah.

Jawapan – B

2. Apabila Yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri, baginda hendaklah memilih seorang Ahli Dewan Rakyat yang boleh mendapat sokongan majoriti dan ia mestilah seorang yang

 • A. Beragama Islam.
 • B. Pernah menjadi Menteri Kabinet.
 • C. Keturunan Melayu.
 • D. Menjadi warganegara mengikut operasi undang-undang.

Jawapan – D

Contoh Soalan Peperiksaan Juruaudit W41 SEKSYEN B – DAYA MENYELESAIKAN MASALAH

Masa : 45 minit

Bilangan Soalan : 40

Markah : 20

Di dalam kertas ini calon-calon dikehendaki menyelesaian masalah-masalah dengan menggunakan :

i. Logik untuk menyelesaikan masalah;

ii. Menginterpretasi Data; dan

iii. Konsep-konsep matematik.

(I) Kebolehan menggunakan logik untuk menyelesaikan masalah.

Di dalam soalan ini calon-calon dikehendaki menggunakan kepintaran pemikiran dan juga logik untukmemberi jawapan yang tepat ataupun untuk jawapan-jawapan yang salah. Calon-calon akan diberi berbagai-bagai masalah. Calon-calon dikehendaki menggunakan segala kepintaran berfikir untuk mencari jawapan.

Contoh Soalan

1. Sila pilih kenyataan-kenyataan yang boleh dipercayai yang telah diberikan oleh individu berikut :

Peguambela : ”Yang dituduh tidak bersalah kerana ia tidak berada di tempat kejadian jenayah berlaku”.

Jururawat : ”Jika anda makan ubat ini tiga (3) kali sehari, awak akan sembuh dengan segera”.

Profesor : ”Keadaan Inflasi Di Malaysia akan Ekonomi berkurangan dalam masa dua (2) tahun lagi memandangkan perkembangan ekonomi dunia sekarang”.

Penganggur : ”Saya sudah memohon kerja di lima buah tempat, tetapi semua memberi jawapan tidak ada kerja kosong”.

 • A. Peguambela.
 • B. Jururawat.
 • C. Profesor Ekonomi.
 • D. Penganggur.

Jawapan – D

Penjelasan

Kenyataan peguambela tidak boleh diterima kerana ia adalah satu kenyataannya sahaja, yang mungkin tidak berbukti, yang memutuskan secara muktamat ialah Hakim. Lagi pun peguambela sudah tentu menyebelahi pihak anak guamnya.

Kenyataan Jururawat tidak boleh diterima kerana Jururawat tidak dapat menjamin penyakit boleh sembuh. Kenyataan Profesor Ekonomi tidak boleh diterima kerana ia merupakan satu ramalan sahaja. Hanya kenyataan penganggur sahaja yang boleh diterima kerana ia adalah kenyataan benar berlaku kepadanya.

2. Mengikut undang-undang perbuatan mencuri adalah mengambil harta orang lain dengan tujuan melarikan harta itu daripada yang mempunyainya.

Pada suatu hari Y telah pergi ke kedai dan mengambil sebungkus coklat dengan tidak membayar dan telah memakan coklat tersebut. Sehari kemudian Y berperasaan kesal dan telah balik ke kedai tersebut dan membuat pengakuan bahawa ia telah mengambil coklat itu. Dia juga meminta maaf dan sanggup membayar balik harga coklat itu. Tuan punya kedai itu tidak mahu menerima bayaran da sebaliknya telah membuat laporan kepada Polis. Dalam keadaan ini mengikut petikan Undang-undang seperti di atas, Y adalah

 • A. Tidak bersalah kerana ia sanggup membayar coklat tersebut.
 • B. Bersalah kerana tuan punya kedai tidak memaafkannya.
 • C. Bersalah kerana mengambil coklat itu tanpa bayaran.
 • D. Tidak bersalah kerana ia telah membuat pengakuan ia mengambil coklat itu dengan sengaja.

Jawapan – C

Penjelasan

Persoalan pokok di sini ialah sama ada perbuatan Y itu dianggap senagai mencuri atau tidak disisi Undang-undang. Nyata sekali Y telah mengambil coklat itu dan memakannya dan dengan itu, ”melarikan harta itu daripada yang mempunyainya”. Dengan itu Y adalah bersalah. Oleh yang demikian jawapan yang boleh diterima ialah di antara B dan C. Y bersalah bukan kerana tidan dimaafkan oleh tuan punya kedai tetapi Y bersalah kerana telah mengambil coklat itu tanpa bayaran. Soal sama ada tuan kedai memaafkannya atau tidak, tidak timbul. Oleh yang demikian jawapan yang paling tepat ialah C.

(II) Kebolehan Menginterpretasi Data

Calon akan diberikan beberapa masalah yang menggunakan berbagai perangkaan. Daripada berbagai-bagai perangkaan ini calon dikehendaki menganalisanya untuk meyelesaikan masalah-masalah yang dikemukakan. Untuk memudahkan calon memberi jawapan, calon-calon adalah digalakkan menggunakan graf, jadual dan sebagainya.

Contoh Soalan

Sila gunakan jadual berikut untuk menjawab soalan-soalan berikutnya :-

Kadar cukai Di Malaysia

0 – 5000 2,500 @ 6% = 150

+ 2,500 @ 9% = 225

5,000 – 7,500 5,000 = 375

+ 2,500 12% = 300

7,500 – 10,000 7,500 = 675

+ 2,500 15% = 375

10,000 – 15,000 10,000 = 1,050

+ 5,000 20% = 1,000

15,000 – 20,000 15,000 = 2,050

+ 5,000 25% = 1,250

20,000 – 25,000 20,000 = 3,350

+ 5,000 30% = 1,500

25,000 – 35,000 25,000 = 4,800

+ 10,000 35% = 3,500

35,000 – 50,000 35,000 = 8,300

+ 15,000 40% = 6,000

50,000 – 75,000 50,000 = 14,300

+ 25,000 45% = 11,250

75,000 – 100,000 75,000 = 22,500

+ 25,000 50% = 12,500

1. Jumlah cukai yang dibayar bagi pendapatan bercukai yang berjumlah RM 8,500 ialah

 • A. RM 815
 • B. RM 825
 • C. RM 820
 • D. RM 1,050

Jawapan – B

2. Pendapatan bercukai anda tahun ini ialah RM 20,000 dan pada tahun hadapan anda akan mendapat pendapatan bercukai sebanyak RM 23,000. Berapakah jumlah cukai tambahan yang harus anda bayar bagi tahun hadapan?

 • A. RM 200
 • B. RM 300
 • C. RM 900
 • D. RM 1,500

Jawapan – C

3. Jika anda membayar cukai RM 240 bagi tahun 1996 berapakah pendapatan bercukai anda bagi tahun tersebut?

 • A. RM 3,000
 • B. RM 5,000
 • C. RM 3,500
 • D. RM 4,500

Jawapan – C

(III) Menyelesaikan Masalah Dengan Menggunakan Konsep-konsep Matematik.

Konsep matematik yang digunakan termasuklah algebra dan geometri. Asas-asas matematik yang digunakan adalah tidak melebihi sukatan peperiksaan tingkatan 5 (SPM). Oleh yang demikian adalah dianggap soalan-soalan ini sesuai untuk semua calon kerana semua calon telah melalui Tingkatan 5. Walaupun ada calon yang pengkhususannya ialah matematik di peringkat universiti, ini tidak bermakna lebih mudah bagi mereka menjawab daripada calon-calon yang lain kerana soalan-soalan ini adalah lebih merupakan soalan logik, hanya penyelesaian masalah memerlukan pengetahuan konsep-konsep matematik di peringkat Tingkatan 5.

Contoh Soalan

1. Dalam satu pertandingan Bola Sepak sebanyak 8 pasukan mengambil bahagian. Jika perlawanan diadakan secara liga (setiap pasukan mesti bertemu antara satu sama lain) berapakah jumlah perlawanan yang akan dilangsungkan dalam pertandingan tersebut?

 • A. 28
 • B. 49
 • C. 56
 • D. 62

Jawapan – A

Cara mendapatkan jawapan

Ada 8 pasukan yang mengambil bahagian. Tiap-tiap pasukan mesti bertemu antara satu dengan lain. Oleh itu tiap-tiap pasukan mesti bermain sebanyak 7 kali. Ini bermakna terdapat 56 (8 x 7) permainan, tetapi satu pasukan bertemu dengan pasukan lain hanya sekali. Oleh itu untuk mengelakkan pengiraan dua kali permainan maka jumlah permainan ialah 8×7/2 = 28

1. Di dalam sebuah kelas ada 40 orang penuntut. 90% daripada mereka mengambil peperiksaan; 3/4 daripada yang mengambil peperiksaan itu telah lulus. Berapakah jumlah penuntut yang lulus?

 • A. 27
 • B. 30
 • C. 33
 • D. 36

Jawapan – A

Cara mendapat jawapan

90% daripada 40 = 36

3/4 daripada 36 = 27

IKLAN PELUANG KERJAYA DALAM PERKHIDMATAN AWAM
(JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA)
================================================
Tarikh Tutup Iklan : 19 November 2017 (Ahad) jam 11.59 malam
Sila klik pautan Borang SPA8i di bawah untuk memohon :
1) https://putra2.spa.gov.my/spa8new/login.jsp
2) https://putra12.spa.gov.my/spa8new/login.jsp
Sekian, terima kasih.

Contoh Soalan Peperiksaan Juruaudit

Contoh Soalan Juruaudit W41 dan W29

Kami sedang mengemaskini page ini untuk maklumat terkini bagi peperiksaan yang akan
datang.

Sementara itu muat turun

Nota Ringkas Soalan Peperiksaan Juruaudit W41/W29

Tekan sini untuk WhatsApp En. Rammel Ramli ( 019 848 9825) SEKARANG!

contoh soalan peperiksaan juruaudit w41 am contoh soalan peperiksaan juruaudit w41 dasar kerajaan contoh soalan peperiksaan juruaudit w41

SPA Pegawai Kawalan Trafik Udara

MAKLUMAN TERKINI : JADUAL PEPERIKSAAN ONLINE
============================================
PEPERIKSAAN ONLINE MEMASUKI PERKHIDMATAN PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK GRED M41
Tarikh Peperiksaan : 3 November 2017 (Jumaat)
Masa : 8:00 MLM – 8:40 MLM

Sila layari laman web :
http://e-semakanntt.spa.gov.my

PERHATIAN :
——————
Calon yang hamil dan mempunyai masalah kesihatan kronik TIDAK DIBENARKAN untuk menduduki Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M41. Ini adalah kerana calon-calon yang lulus peperiksaan online sahaja akan dipanggil menduduki Ujian Kecergasan dan Jasmani Kebangsaan (UKJK) yang dijangka bermula pada Januari 2018. Program UKJK ini mengandungi aktiviti lasak yang tidak bersesuaian dan boleh mendatangkan risiko yang besar kepada calon-calon tersebut.

Segala pemakluman terkini mengenai peperiksaan yang berlangsung akan dipaparkan di Portal SPA dan Laman Facebook SPA di www.facebook.com/Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA semasa peperiksaan dijalankan. Kedua-dua pautan ini boleh diakses walaupun tanpa akaun yang aktif. Pastikan anda tidak ketinggalan dengan maklumat mutakhir pihak SPA!

*Semua calon akan menduduki peperiksaan pada sesi dan masa yang sama, bermula pada jam 8:00 malam hingga 9:40 malam

DISCLAIMER

Skopkerjaya.com tiada kaitan dengan pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) Apa yang Skopkerjaya.com sediakan adalah bantuan persediaan calon untuk menduduki peperiksaan. Soalan yang disediakan bukan SOALAN BOCOR jauh sekali soalan sebenar peperiksaan. Ianya lebih kepada contoh soalan untuk memudahkan persediaan calon dilengkapi bersama nota-nota persediaan.