• Kumpulan: Pelaksana
 • Kem/Jab: Kementerian Kesihatan
 • Jadual Gaji:
GAJI MINIMUMGAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN
RM1,797.00RM5,753.00RM145.00
 1. Syarat Lantikan:
  • warganegara Malaysia;
  • berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
  • Diploma dalam bidang teknologi makmal perubatan atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
   (Gaji permulaan ialah pada Gred U29: RM1,797.00).
  • Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 2. Deskripsi Tugas:
  • Kajian/Penyelidikan.
   • Mengambil contoh-contoh untuk kajian daripada pesakit-pesakit dan binatang-binatang.
   • Menyediakan ujian dan simpanan reagcut, media, standard solution suspension dan lain-lain.
   • Membantu kerja-kerja pembedahan mayat yang berkaitan undang-undang.
  • Pentadbiran
   • Menerima, merekod dan mengirim contoh-contoh untuk ujian.
   • Menyelenggara perjalanan, pembersihan dan meminyakkan alat-alat kelengkapan makmal.
   • Membantu dalam pemesanan bekalan dan menyimpan senarai alat-alat kelengkapan (inventory).
   • Mengemukakan semua laporan keputusan ujian dan menyimpan peraturan-peraturan yang dijalankan dan keputusan ujian-ujian yang diperolehi bagi perkhidmatan, penyelidikan dan pengajian.
   • Memangku dan mengambil tanggungjawab Juruteknologi Makmal Perubatan Tingkatan Khas semasa ketiadaan beliau.
   • Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pegawai atasan dari masa ke masa.

Sumber: Juruteknologi Makmal Perubatan U29

Pin It on Pinterest