Panduan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara

 

Nota Ringkas Soalan Lengkap Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara?

Tekan sini untuk WhatsApp En. Rammel Ramli ( 019 848 9825) SEKARANG!

nota exam pegawai kawalan trafik

 

Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara ini bertujuan mengukur daya pemikiran serta kebolehan calon mengaplikasi maklumat yang diperolehi melalui latihan akademik, bacaan dan pengalaman. Calon-calon yang menduduki peperiksaan adalah dari pelbagai jurusan. Maka soalan-soalan yang dikemukakan meliputi pelbagai bidang dan mempunyai skop yang luas. Matlamat peperiksaan ini adalah untuk mengukur kematangan pemikiran calon agar sesuai dengan kualiti serta potensi seorang Pegawai Kawalan Trafik Udara.

Peperiksaan ini melibatkan 2 bahagian berasingan. Setiap bahagian adalah penting kerana mengukur calon dalam satu atau dua aspek sahaja. Calon-calon perlu menunjukkan prestasi yang baik bagi kesemua bahagian. Jika prestasi yang sangat baik dipamerkan pada satu atau dua bahagian sahaja maka prestasi keseluruhan calon kurang memuaskan. Namun, jika calon mendapat markah yang menggalakkan bagi setiap bahagian, maka prestasi keseluruhan dianggap baik. Oleh itu, calon-calon dinasihatkan supaya tidak memfokuskan kepada bahagian tertentu sahaja.

Kelulusan peperiksaan ini merupakan satu daripada syarat lantikan ke skim tersebut. Calon-calon yang memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia berserta lulus dalam bahagian ini akan di panggil untuk temu duga.

Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara

SEKSYEN A – PENGETAHUAN AM
Ujian ini mengandungi 50 soalan berbentuk aneka pilihan.

Calon dikehendaki mengetahui secara umum hal-hal yang berkaitan dengan bidang air safety, teknologi maklumat dan komunikasi, serta lain-lain perkembangan semasa.

Masa : 40 minit
Soalan : 50 soalan aneka pilihan

CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN PEGAWAI KAWALAN TRAFIK UDARA:

Lapangan Terbang Antarabangsa Senai juga dikenali sebagai
A. Lapangan Terbang Antarabangsa Sultan Ismail Petra
B. Lapangan Terbang Antarabangsa Sultan Ismail
C. Lapangan Terbang Antarabangsa Sultan Azlan Shah
D. Lapangan Terbang Antarabangsa Tengku Ibrahim

SEKSYEN B – DAYA MENYELESAIKAN MASALAH / MATHEMATICS AND PROBLEM SOLVING

Ujian ini mengandungi 40 soalan berbentuk aneka pilihan.

Seksyen ini bertujuan menguji kebolehan daya menyelesaikan masalah, kecekapan memahami permasalahan dan menguji kebolehan calon membezakan antara pertalian dan simbol abstrak. Seksyen ini akan diuji di dalam Bahasa Inggeris.

Masa : 45 minit
Soalan : 40 soalan aneka pilihan

CONTOH SOALAN :
If 16 X 16 X 16 = 8 X 8 X P, then P = ?
A. 4
B. 8
C. 48
D. 64

SEBARKAN ARTIKEL INI

 

Panduan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara

 

Nota Ringkas Soalan Lengkap Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara?

Tekan sini untuk WhatsApp En. Rammel Ramli ( 019 848 9825) SEKARANG!

nota exam pegawai kawalan trafik

 

[/fusion_text][fusion_text]

Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara ini bertujuan mengukur daya pemikiran serta kebolehan calon mengaplikasi maklumat yang diperolehi melalui latihan akademik, bacaan dan pengalaman. Calon-calon yang menduduki peperiksaan adalah dari pelbagai jurusan. Maka soalan-soalan yang dikemukakan meliputi pelbagai bidang dan mempunyai skop yang luas. Matlamat peperiksaan ini adalah untuk mengukur kematangan pemikiran calon agar sesuai dengan kualiti serta potensi seorang Pegawai Kawalan Trafik Udara.

Peperiksaan ini melibatkan 2 bahagian berasingan. Setiap bahagian adalah penting kerana mengukur calon dalam satu atau dua aspek sahaja. Calon-calon perlu menunjukkan prestasi yang baik bagi kesemua bahagian. Jika prestasi yang sangat baik dipamerkan pada satu atau dua bahagian sahaja maka prestasi keseluruhan calon kurang memuaskan. Namun, jika calon mendapat markah yang menggalakkan bagi setiap bahagian, maka prestasi keseluruhan dianggap baik. Oleh itu, calon-calon dinasihatkan supaya tidak memfokuskan kepada bahagian tertentu sahaja.

Kelulusan peperiksaan ini merupakan satu daripada syarat lantikan ke skim tersebut. Calon-calon yang memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia berserta lulus dalam bahagian ini akan di panggil untuk temu duga.

Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara

SEKSYEN A – PENGETAHUAN AM
Ujian ini mengandungi 50 soalan berbentuk aneka pilihan.

Calon dikehendaki mengetahui secara umum hal-hal yang berkaitan dengan bidang air safety, teknologi maklumat dan komunikasi, serta lain-lain perkembangan semasa.

Masa : 40 minit
Soalan : 50 soalan aneka pilihan

CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN PEGAWAI KAWALAN TRAFIK UDARA:

Lapangan Terbang Antarabangsa Senai juga dikenali sebagai
A. Lapangan Terbang Antarabangsa Sultan Ismail Petra
B. Lapangan Terbang Antarabangsa Sultan Ismail
C. Lapangan Terbang Antarabangsa Sultan Azlan Shah
D. Lapangan Terbang Antarabangsa Tengku Ibrahim

SEKSYEN B – DAYA MENYELESAIKAN MASALAH / MATHEMATICS AND PROBLEM SOLVING

Ujian ini mengandungi 40 soalan berbentuk aneka pilihan.

Seksyen ini bertujuan menguji kebolehan daya menyelesaikan masalah, kecekapan memahami permasalahan dan menguji kebolehan calon membezakan antara pertalian dan simbol abstrak. Seksyen ini akan diuji di dalam Bahasa Inggeris.

Masa : 45 minit
Soalan : 40 soalan aneka pilihan

CONTOH SOALAN :
If 16 X 16 X 16 = 8 X 8 X P, then P = ?
A. 4
B. 8
C. 48
D. 64

Pin It on Pinterest