• Kumpulan: Pengurusan dan Profesional
  • Kem./Jab.: Kementerian Kesihatan Malaysia
  • Jadual Gaji:
Gaji MinimumGaji MaksimumKadar Kenaikan
Gaji Tahunan
RM2,844.00RM9,656.00RM225.00

SYARAT LANTIKAN :

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:  

(a) warganegara Malaysia;  

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan  

(c) ijazah dalam bidang pergigian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta berdaftar dengan Majlis Pergigian Malaysia.

(Gaji permulaan ialah pada Gred UG41: RM2,844.00).  

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan  

DESKRIPSI TUGAS :

Bertanggungjawab memberi rawatan pergigian, membuat lawatan ke Pusat-pusat Kesihatan Kecil atau sekolah-sekolah, mengawas pameran kesihatan pergigian dan memberi panduan kepada kakitangan di dalam klinik.

SENARAI ELAUN :

Elaun Perumahan : RM250.00

Elaun Tetap Perkhidmatan Awam : RM300.00

Elaun Kritikal : RM750.00

Elaun COLA : RM100.00-RM300.00 (mengikut lokaliti)

Sumber : Pegawai Pergigian UG41

Pin It on Pinterest