SYARAT KELAYAKAN PENOLONG JURUTERA JA29

Berikut adalah Syarat Kelayakan Penolong Jurutera Gred JA29 yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam.

 • Syarat Kelayakan Penolong Jurutera JA29, Syarat Lantikan:
  Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

  1. warganegara Malaysia;
  2. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
   1. sijil dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
    (Gaji Permulaan pada Gred JA29 : RM1,549.00); atau
   2. diploma dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
    (Gaji Permulaan pada Gred JA29 : RM1,935.02)
 • Syarat Bahasa Melayu
  Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh KerajaanSyarat Peningkatan Secara Lantikan
 • Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Kemahiran, Pemeriksa Kereta Motor Gred AB19, AB22 dan AB26, Penjaga Jentera Elektrik dan Merinyu Tali Air adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Jurutera Gred JA29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
   1. mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c); atau
   2. lulus Peperiksaan Khas; dan
  1. had umur pelantikan:
   1. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
   2. berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
   3. berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

Bacaan Tambahan:

Persediaan dan Contoh Soalan Penolong Jurutera  JA29

Senarai Tugas Penolong Jurutera JA29

Rujukan Lengkap Lulus Temuduga Penolong Jurutera Gred JA29

Tim Infokerjaya telah menghasilkan satu pakej panduan untuk rujukkan anda dalam membuat persediaan untuk temuduga. Anda tidak memerlukan panduan ini jika anda rasakan anda tidak perlu ataupun sudah bersedia untuk menghadiri temuduga.

Walaubagaimanapun, maklumat tambahan dan rujukkan yang dihasilkan oleh tim yang berpengalaman dalam bidang temuduga ini mungkin dapat memberikan anda kelebihan dari segi persediaan resume, imej, jawapan soalan temuduga; berbanding dengan ribuan calon yang lain.

Dengan adanya rujukan lengkap ini, sedikit sebanyak dapat membantu anda memenuhi syarat kelayakan penolong jurutera semasa temuduga.

Harga bagi pakej Rujukan  tersebut amat berpatutan, iaitu hanya RM40.

Ia mengandungi 4 modul berkenaan Persiapan Temuduga kerja kerajaan, Teknik menjawab soalan temuduga, Kejayaan dan Kegagalan Calon Temuduga, dan Cara Menulis Resume Temuduga.

Bukan setakat itu sahaja, anda dengan tambahan RM40, anda akan diberikan nota lengkap contoh soalan temu duga jawatan penolong jurutera JA29 (250 soalan) beserta dengan jawapan.

250 soalan ini dapat memberikan anda gambaran, bagaimana untuk menjawab soalan apabila ditanya soalan yang hampir sama. Persediaan awal dengan soalan jawapan boleh memberikan anda keyakinan semasa menjawab nanti.

Bagaimana Untuk Mendapatkan Contoh Soalan Temuduga dan Pakej Rujukan TemudugaPenolong Jurutera JA29?

Apa yang perlu anda lakukan adalah klik Gambar dibawah untuk mendapatkan Rujukan Tersebut

temuduga_kerja_kerajaan_spa

Pin It on Pinterest